Bardzo PILNA wiadomość do uczestników kursu online, którzy nie odczytali dotychczasowych maili od nas i w związku z tym nie otrzymali niezbędnych informacji w linku nagrania poniżej.
Jeśli to Ciebie dotyczy prosimy o PILNY KONTAKT NA email: zdroweodzywianiew21dni@gmail.com

vimeo.com/249790419